Etäkoulutukset

Musiikin etäopetuksen pedagogiikka ja vuorovaikutus

Miten etäopetus muuttaa musiikin opetustilannetta ja haastaa pedagogiikkaa?
Miten tapahtuu vuorovaikutukselle etäopetuksessa?
Mitä uusia mahdollisuuksia online-oppiminen tuo?

Tällä kurssilla saat konkreettisia vinkkejä ja käytännön työkaluja vuorovaikutuksellisen musiikinopetuksen järjestämiseen erilaisissa online-ympäristöissä. Kurssi keskittyy verkossa tapahtuvan kommunikaation erityispiirteisiin, niiden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen musiikinopetuksen näkökulmasta. Kurssilla sivutaan myös yleisimpiä musiikin opetuksessa käytettyjä digitaalisia apuvälineitä ja niiden käyttöä.

Kouluttajana toimii kokenut pedagogi, esiintyjä ja kouluttaja, musiikin tohtori ja kasvatustieteiden maisteri Inga Rikandi (MuT, KM). 

Kesto: 2 tuntia 

Toteutus: Etäopetuksena

 

”Ruudun takaa”

Opi toteuttamaan vuorovaikutuksellinen ja mukaansatempaava tapahtuma -webinaari

Miten järjestät ja pidät hyvän webinaarin, etäkokouksen tai etätunnin?
Miten pidät sekä oman että osallistujien mielenkiinnon, fokuksen ja energian yllä läpi tapahtuman ja tartutat innostuksen verkon välityksellä? 
 
Etäopettaminen tai verkkotapahtuman järjestäminen ei ole vain tekniikkaa. Teamsit, zoomit ja padletit saa helposti haltuun, mutta pelkkä tekninen taituruus ei riitä.
Tarvitaan myös hyvää ja kiinnostavaa sisältöä, onnistunutta vuorovaikutusta ja omakohtainen kokemus osallisuudesta – hyvä verkkokoulutus jättää osallistujille onnistumisen tunteen ja eväitä, joita mutustella vielä pitkään koulutuksen jälkeenkin. 
 
Tällä kurssilla saat konkreettisia vinkkejä ja käytännön esimerkkejä vuorovaikutuksellisen kokouksen, koulutuksen tai opetuksen järjestämiseen erilaisissa ympäristöissä. Kurssi keskittyy verkossa tapahtuvan kommunikaation erityispiirteisiin, niiden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen. ”Ruudun takaa” -webinaari tarjoaa sinulle työkalut, joiden avulla toteutat osallistavan ja otteessa pitävän etätapahtuman. Jokainen osallistuja saa ohjausta juuri oman alansa kokouksen, webinaarin tai opetustunnin rakentamiseen. Koulutus tapahtuu ZOOMissa.
 
“Ruudun takaa” -webinaari on esimerkki tavoitteestaan. Lupaamme, ettei aika käy pitkäksi ja matkan varrella saa myös nauraa –  itse asiaa unohtamatta! 
 
Kouluttajina toimivat kokenut pedagogi, esiintyjä ja kouluttaja, musiikin tohtori ja kasvatustieteiden maisteri Inga Rikandi sekä näyttelijä ja kouluttaja, teatteritaiteen maisteri Jussi Puhakka. Ingalla on pitkä kokemus improvisaation ja vuorovaikutuksen kouluttamisesta niin suomessa kuin kansainvälisesti. Jussi on improvisaatioteatterin ammattilainen, joka on tehnyt vuosia vuorovaikutus-, esimies- ja asiakaspalvelukoulutuksia.


Kesto: 1,5h
Toteutus: ZOOM-koulutus

Luovat työtavat soiton- ja musiikin perusteiden opetuksessa

Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet (2017) nostavat  säveltämisen entistä vahvemmin yhdeksi musiikin oppimisen välineeksi. Samalla esimerkiksi musiikin teoria-aineita ei enää käsitellä irrallisena oppiaineena vaan musiikin hahmottamisen taitojen opettaminen nähdään kiinteänä osana opetuksen kokonaisuutta. Musiikin luovaa tuottamista tukevien työtapojen kehittämiselle sekä soiton- ja teoriaopetuksen integroimiselle on siis ajankohtainen tarve. 

Kurssilla esitellään yksilö- ja ryhmäopetukseen soveltuvia luovia ja käytännönläheisiä improvisoinnin, säveltämisen ja musiikin hahmottamisen työtapoja kokeneiden kouluttajien johdolla.

Kouluttajat: Anna Kuoppamäki (MuT) ja Inga Rikandi (MuT, KM)

Kesto: 1-2 päivää

Toteutus: Kontakti- tai etäopetuksena

Taiteidenvälisyys taideopetuksessa

Kurssilla tutustutaan monitaiteiseen työskentelyyn musiikin, draaman, kuvan ja liikkeen keinoin. Kurssin työpajoissa perehdytään siihen, kuinka ilmiöitä voidaan tutkia eri taiteiden työtapoja yhdistellen. Kurssi antaa valmiuksia monitaiteisten oppikokonaisuuksien suunnitteluun. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa on myös oppikokonaisuus taiteidenvälisiin opintoihin. Tule pohtimaan yhdessä, kuinka taiteidenvälisyyttä voitaisiin toteuttaa omassa oppilaitoksessasi. Kurssi sopii eri alojen taidekasvattajille sekä kaikille taidekasvatuksesta kiinnostuneille opettajille.

Kouluttajina toimivat Anna Kuoppamäki (MuT) ja Inga Rikandi (MuT, KM)

Kurssin kesto: 1-2 päivää

Toteutus: Kontakti- tai etäopetuksena

Soittajan Musiikkivihko -sarjan esittelyt

Soittajan Musiikkivihko sarjan esittelyt ovat nyt tilattavissa kaikkiin musiikkioppilaitoksiin. Esittelyssä käydään läpi vihkon sisältö, pedagogiset periaatteet ja vinkkejä sen käyttöön eri opetustilanteissa. 

Esittelyn kesto on 30min ja se toteutetaan ZOOM-palvelun kautta. Pääkaupunkiseudulla esittely voidaan toteuttaa myös livenä oppilaitoksen tiloissa. Esittely on oppilaitoksille täysin ilmainen. Minimi osallistujamäärä on 10 henkilöä.  

Yhteydenotot: [email protected]